Ngày giờ Trận đấu Kèo Châu Á Kèo Tài Xỉu Kèo Châu Âu Trực tiếp
Đội nhà Tỷ lệ Đội khách Tổng thu Tài Tỷ lệ Xỉu Chủ thắng Hoà Khách thắng
24/08 - 23:00 Parma Calcio vs Juventus

Ban đầu

Trực tuyến

25/08 - 01:45 Acf Fiorentina vs Napoli

Ban đầu

Trực tuyến

25/08 - 23:00 Udinese Calcio vs Ac Milan

Ban đầu

Trực tuyến

26/08 - 01:45 Cagliari vs Brescia Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

26/08 - 01:45 Hellas Verona vs Bologna

Ban đầu

Trực tuyến

26/08 - 01:45 As Roma vs Genoa

Ban đầu

Trực tuyến

26/08 - 01:45 Sampdoria vs Lazio Roma

Ban đầu

Trực tuyến

26/08 - 01:45 S.p.a.l. 2013 vs Atalanta Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

26/08 - 01:45 Fc Torino vs Sassuolo Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

27/08 - 01:45 Inter Milano vs Lecce

Ban đầu

Trực tuyến

31/08 - 01:45 Bologna vs S.p.a.l. 2013

Ban đầu

Trực tuyến

31/08 - 23:00 Ac Milan vs Brescia Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

01/09 - 01:45 Juventus vs Napoli

Ban đầu

Trực tuyến

01/09 - 23:00 Lazio Roma vs As Roma

Ban đầu

Trực tuyến

02/09 - 01:45 Atalanta Calcio vs Fc Torino

Ban đầu

Trực tuyến

02/09 - 01:45 Cagliari vs Inter Milano

Ban đầu

Trực tuyến

02/09 - 01:45 Genoa vs Acf Fiorentina

Ban đầu

Trực tuyến

02/09 - 01:45 Lecce vs Hellas Verona

Ban đầu

Trực tuyến

02/09 - 01:45 Sassuolo Calcio vs Sampdoria

Ban đầu

Trực tuyến

02/09 - 01:45 Udinese Calcio vs Parma Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 20:00 Brescia Calcio vs Bologna

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 20:00 Acf Fiorentina vs Juventus

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 20:00 Genoa vs Atalanta Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 20:00 Hellas Verona vs Ac Milan

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 20:00 Inter Milano vs Udinese Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 20:00 Napoli vs Sampdoria

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 20:00 Parma Calcio vs Cagliari

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 20:00 As Roma vs Sassuolo Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 20:00 S.p.a.l. 2013 vs Lazio Roma

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 20:00 Fc Torino vs Lecce

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 01:45 Ac Milan vs Inter Milano

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 20:00 Atalanta Calcio vs Acf Fiorentina

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 20:00 Bologna vs As Roma

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 20:00 Cagliari vs Genoa

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 20:00 Juventus vs Hellas Verona

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 20:00 Lazio Roma vs Parma Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 20:00 Lecce vs Napoli

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 20:00 Sampdoria vs Fc Torino

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 20:00 Sassuolo Calcio vs S.p.a.l. 2013

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 20:00 Udinese Calcio vs Brescia Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 02:00 Brescia Calcio vs Juventus

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 02:00 Acf Fiorentina vs Sampdoria

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 02:00 Genoa vs Bologna

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 02:00 Hellas Verona vs Udinese Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 02:00 Inter Milano vs Lazio Roma

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 02:00 Napoli vs Cagliari

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 02:00 Parma Calcio vs Sassuolo Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 02:00 As Roma vs Atalanta Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 02:00 S.p.a.l. 2013 vs Lecce

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 02:00 Fc Torino vs Ac Milan

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 20:00 Cagliari vs Hellas Verona

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 20:00 Juventus vs S.p.a.l. 2013

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 20:00 Lazio Roma vs Genoa

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 20:00 Lecce vs As Roma

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 20:00 Ac Milan vs Acf Fiorentina

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 20:00 Napoli vs Brescia Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 20:00 Parma Calcio vs Fc Torino

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 20:00 Sampdoria vs Inter Milano

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 20:00 Sassuolo Calcio vs Atalanta Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 20:00 Udinese Calcio vs Bologna

Ban đầu

Trực tuyến

06/10 - 20:00 Atalanta Calcio vs Lecce

Ban đầu

Trực tuyến

06/10 - 20:00 Bologna vs Lazio Roma

Ban đầu

Trực tuyến

06/10 - 20:00 Brescia Calcio vs Sassuolo Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

06/10 - 20:00 Acf Fiorentina vs Udinese Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

06/10 - 20:00 Genoa vs Ac Milan

Ban đầu

Trực tuyến

06/10 - 20:00 Hellas Verona vs Sampdoria

Ban đầu

Trực tuyến

06/10 - 20:00 As Roma vs Cagliari

Ban đầu

Trực tuyến

06/10 - 20:00 S.p.a.l. 2013 vs Parma Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

06/10 - 20:00 Fc Torino vs Napoli

Ban đầu

Trực tuyến

07/10 - 01:45 Inter Milano vs Juventus

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 20:00 Brescia Calcio vs Acf Fiorentina

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 20:00 Cagliari vs S.p.a.l. 2013

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 20:00 Juventus vs Bologna

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 20:00 Lazio Roma vs Atalanta Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 20:00 Ac Milan vs Lecce

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 20:00 Napoli vs Hellas Verona

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 20:00 Parma Calcio vs Genoa

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 20:00 Sampdoria vs As Roma

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 20:00 Sassuolo Calcio vs Inter Milano

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 20:00 Udinese Calcio vs Fc Torino

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 21:00 Atalanta Calcio vs Udinese Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 21:00 Bologna vs Sampdoria

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 21:00 Acf Fiorentina vs Lazio Roma

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 21:00 Genoa vs Brescia Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 21:00 Hellas Verona vs Sassuolo Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 21:00 Inter Milano vs Parma Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 21:00 Lecce vs Juventus

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 21:00 As Roma vs Ac Milan

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 21:00 S.p.a.l. 2013 vs Napoli

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 21:00 Fc Torino vs Cagliari

Ban đầu

Trực tuyến

31/10 - 02:00 Brescia Calcio vs Inter Milano

Ban đầu

Trực tuyến

31/10 - 02:00 Cagliari vs Bologna

Ban đầu

Trực tuyến

31/10 - 02:00 Juventus vs Genoa

Ban đầu

Trực tuyến

31/10 - 02:00 Lazio Roma vs Fc Torino

Ban đầu

Trực tuyến

31/10 - 02:00 Ac Milan vs S.p.a.l. 2013

Ban đầu

Trực tuyến

31/10 - 02:00 Napoli vs Atalanta Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

31/10 - 02:00 Parma Calcio vs Hellas Verona

Ban đầu

Trực tuyến

31/10 - 02:00 Sampdoria vs Lecce

Ban đầu

Trực tuyến

31/10 - 02:00 Sassuolo Calcio vs Acf Fiorentina

Ban đầu

Trực tuyến

31/10 - 02:00 Udinese Calcio vs As Roma

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 21:00 Atalanta Calcio vs Cagliari

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 21:00 Bologna vs Inter Milano

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 21:00 Acf Fiorentina vs Parma Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 21:00 Genoa vs Udinese Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 21:00 Hellas Verona vs Brescia Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 21:00 Lecce vs Sassuolo Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 21:00 Ac Milan vs Lazio Roma

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 21:00 As Roma vs Napoli

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 21:00 S.p.a.l. 2013 vs Sampdoria

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 21:00 Fc Torino vs Juventus

Ban đầu

Trực tuyến

10/11 - 21:00 Brescia Calcio vs Fc Torino

Ban đầu

Trực tuyến

10/11 - 21:00 Cagliari vs Acf Fiorentina

Ban đầu

Trực tuyến

10/11 - 21:00 Inter Milano vs Hellas Verona

Ban đầu

Trực tuyến

10/11 - 21:00 Lazio Roma vs Lecce

Ban đầu

Trực tuyến

10/11 - 21:00 Napoli vs Genoa

Ban đầu

Trực tuyến

10/11 - 21:00 Parma Calcio vs As Roma

Ban đầu

Trực tuyến

10/11 - 21:00 Sampdoria vs Atalanta Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

10/11 - 21:00 Sassuolo Calcio vs Bologna

Ban đầu

Trực tuyến

10/11 - 21:00 Udinese Calcio vs S.p.a.l. 2013

Ban đầu

Trực tuyến

11/11 - 01:45 Juventus vs Ac Milan

Ban đầu

Trực tuyến

24/11 - 21:00 Atalanta Calcio vs Juventus

Ban đầu

Trực tuyến

24/11 - 21:00 Bologna vs Parma Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

24/11 - 21:00 Hellas Verona vs Acf Fiorentina

Ban đầu

Trực tuyến

24/11 - 21:00 Lecce vs Cagliari

Ban đầu

Trực tuyến

24/11 - 21:00 As Roma vs Brescia Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

24/11 - 21:00 Sampdoria vs Udinese Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

24/11 - 21:00 Sassuolo Calcio vs Lazio Roma

Ban đầu

Trực tuyến

24/11 - 21:00 S.p.a.l. 2013 vs Genoa

Ban đầu

Trực tuyến

24/11 - 21:00 Fc Torino vs Inter Milano

Ban đầu

Trực tuyến

25/11 - 01:45 Ac Milan vs Napoli

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 21:00 Brescia Calcio vs Atalanta Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 21:00 Cagliari vs Sampdoria

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 21:00 Acf Fiorentina vs Lecce

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 21:00 Genoa vs Fc Torino

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 21:00 Hellas Verona vs As Roma

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 21:00 Inter Milano vs S.p.a.l. 2013

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 21:00 Juventus vs Sassuolo Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 21:00 Lazio Roma vs Udinese Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 21:00 Napoli vs Bologna

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 21:00 Parma Calcio vs Ac Milan

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 21:00 Atalanta Calcio vs Hellas Verona

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 21:00 Bologna vs Ac Milan

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 21:00 Inter Milano vs As Roma

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 21:00 Lazio Roma vs Juventus

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 21:00 Lecce vs Genoa

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 21:00 Sampdoria vs Parma Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 21:00 Sassuolo Calcio vs Cagliari

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 21:00 S.p.a.l. 2013 vs Brescia Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 21:00 Fc Torino vs Acf Fiorentina

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 21:00 Udinese Calcio vs Napoli

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 21:00 Bologna vs Atalanta Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 21:00 Brescia Calcio vs Lecce

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 21:00 Cagliari vs Lazio Roma

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 21:00 Acf Fiorentina vs Inter Milano

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 21:00 Genoa vs Sampdoria

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 21:00 Hellas Verona vs Fc Torino

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 21:00 Juventus vs Udinese Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 21:00 Ac Milan vs Sassuolo Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 21:00 Napoli vs Parma Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 21:00 As Roma vs S.p.a.l. 2013

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 21:00 Atalanta Calcio vs Ac Milan

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 21:00 Acf Fiorentina vs As Roma

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 21:00 Inter Milano vs Genoa

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 21:00 Lazio Roma vs Hellas Verona

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 21:00 Lecce vs Bologna

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 21:00 Parma Calcio vs Brescia Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 21:00 Sampdoria vs Juventus

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 21:00 Sassuolo Calcio vs Napoli

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 21:00 Fc Torino vs S.p.a.l. 2013

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 21:00 Udinese Calcio vs Cagliari

Ban đầu

Trực tuyến

05/01 - 21:00 Atalanta Calcio vs Parma Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

05/01 - 21:00 Bologna vs Acf Fiorentina

Ban đầu

Trực tuyến

05/01 - 21:00 Brescia Calcio vs Lazio Roma

Ban đầu

Trực tuyến

05/01 - 21:00 Genoa vs Sassuolo Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

05/01 - 21:00 Juventus vs Cagliari

Ban đầu

Trực tuyến

05/01 - 21:00 Lecce vs Udinese Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

05/01 - 21:00 Ac Milan vs Sampdoria

Ban đầu

Trực tuyến

05/01 - 21:00 As Roma vs Fc Torino

Ban đầu

Trực tuyến

05/01 - 21:00 S.p.a.l. 2013 vs Hellas Verona

Ban đầu

Trực tuyến

07/01 - 01:45 Napoli vs Inter Milano

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 20:00 Cagliari vs Ac Milan

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 20:00 Acf Fiorentina vs S.p.a.l. 2013

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 20:00 Hellas Verona vs Genoa

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 20:00 Inter Milano vs Atalanta Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 20:00 Lazio Roma vs Napoli

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 20:00 Parma Calcio vs Lecce

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 20:00 As Roma vs Juventus

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 20:00 Sampdoria vs Brescia Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 20:00 Fc Torino vs Bologna

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 20:00 Udinese Calcio vs Sassuolo Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

19/01 - 21:00 Brescia Calcio vs Cagliari

Ban đầu

Trực tuyến

19/01 - 21:00 Napoli vs Acf Fiorentina

Ban đầu

Trực tuyến

19/01 - 21:00 Bologna vs Hellas Verona

Ban đầu

Trực tuyến

19/01 - 21:00 Lecce vs Inter Milano

Ban đầu

Trực tuyến

19/01 - 21:00 Juventus vs Parma Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

19/01 - 21:00 Genoa vs As Roma

Ban đầu

Trực tuyến

19/01 - 21:00 Lazio Roma vs Sampdoria

Ban đầu

Trực tuyến

19/01 - 21:00 Atalanta Calcio vs S.p.a.l. 2013

Ban đầu

Trực tuyến

19/01 - 21:00 Sassuolo Calcio vs Fc Torino

Ban đầu

Trực tuyến

19/01 - 21:00 Ac Milan vs Udinese Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

26/01 - 21:00 Fc Torino vs Atalanta Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

26/01 - 21:00 S.p.a.l. 2013 vs Bologna

Ban đầu

Trực tuyến

26/01 - 21:00 Inter Milano vs Cagliari

Ban đầu

Trực tuyến

26/01 - 21:00 Acf Fiorentina vs Genoa

Ban đầu

Trực tuyến

26/01 - 21:00 As Roma vs Lazio Roma

Ban đầu

Trực tuyến

26/01 - 21:00 Hellas Verona vs Lecce

Ban đầu

Trực tuyến

26/01 - 21:00 Brescia Calcio vs Ac Milan

Ban đầu

Trực tuyến

26/01 - 21:00 Sampdoria vs Sassuolo Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

26/01 - 21:00 Parma Calcio vs Udinese Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

27/01 - 01:45 Napoli vs Juventus

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 21:00 Bologna vs Brescia Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 21:00 Juventus vs Acf Fiorentina

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 21:00 Atalanta Calcio vs Genoa

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 21:00 Ac Milan vs Hellas Verona

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 21:00 Udinese Calcio vs Inter Milano

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 21:00 Sampdoria vs Napoli

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 21:00 Cagliari vs Parma Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 21:00 Sassuolo Calcio vs As Roma

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 21:00 Lazio Roma vs S.p.a.l. 2013

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 21:00 Lecce vs Fc Torino

Ban đầu

Trực tuyến

09/02 - 21:00 Acf Fiorentina vs Atalanta Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

09/02 - 21:00 As Roma vs Bologna

Ban đầu

Trực tuyến

09/02 - 21:00 Genoa vs Cagliari

Ban đầu

Trực tuyến

09/02 - 21:00 Hellas Verona vs Juventus

Ban đầu

Trực tuyến

09/02 - 21:00 Parma Calcio vs Lazio Roma

Ban đầu

Trực tuyến

09/02 - 21:00 Napoli vs Lecce

Ban đầu

Trực tuyến

09/02 - 21:00 Fc Torino vs Sampdoria

Ban đầu

Trực tuyến

09/02 - 21:00 S.p.a.l. 2013 vs Sassuolo Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

09/02 - 21:00 Brescia Calcio vs Udinese Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

10/02 - 01:45 Inter Milano vs Ac Milan

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 21:00 Juventus vs Brescia Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 21:00 Sampdoria vs Acf Fiorentina

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 21:00 Bologna vs Genoa

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 21:00 Udinese Calcio vs Hellas Verona

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 21:00 Lazio Roma vs Inter Milano

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 21:00 Cagliari vs Napoli

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 21:00 Sassuolo Calcio vs Parma Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 21:00 Atalanta Calcio vs As Roma

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 21:00 Lecce vs S.p.a.l. 2013

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 21:00 Ac Milan vs Fc Torino

Ban đầu

Trực tuyến

23/02 - 21:00 Hellas Verona vs Cagliari

Ban đầu

Trực tuyến

23/02 - 21:00 S.p.a.l. 2013 vs Juventus

Ban đầu

Trực tuyến

23/02 - 21:00 Genoa vs Lazio Roma

Ban đầu

Trực tuyến

23/02 - 21:00 As Roma vs Lecce

Ban đầu

Trực tuyến

23/02 - 21:00 Acf Fiorentina vs Ac Milan

Ban đầu

Trực tuyến

23/02 - 21:00 Brescia Calcio vs Napoli

Ban đầu

Trực tuyến

23/02 - 21:00 Fc Torino vs Parma Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

23/02 - 21:00 Inter Milano vs Sampdoria

Ban đầu

Trực tuyến

23/02 - 21:00 Atalanta Calcio vs Sassuolo Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

23/02 - 21:00 Bologna vs Udinese Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

01/03 - 21:00 Lecce vs Atalanta Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

01/03 - 21:00 Lazio Roma vs Bologna

Ban đầu

Trực tuyến

01/03 - 21:00 Sassuolo Calcio vs Brescia Calcio

Ban đầu

Trực tuyến

01/03 - 21:00 Udinese Calcio vs Acf Fiorentina

Ban đầu

Trực tuyến

01/03 - 21:00 Ac Milan vs Genoa

Ban đầu

Trực tuyến

01/03 - 21:00 Sampdoria vs Hellas Verona

Ban đầu

Trực tuyến