Ngày giờ Trận đấu Kèo Châu Á Kèo Tài Xỉu Kèo Châu Âu Trực tiếp
Đội nhà Tỷ lệ Đội khách Tổng thu Tài Tỷ lệ Xỉu Chủ thắng Hoà Khách thắng
11/08 - 02:00 Monaco vs O.lyon

Ban đầu

Trực tuyến

11/08 - 02:00 Angers vs G.bordeaux

Ban đầu

Trực tuyến

11/08 - 02:00 Dijon Fco vs Saint Etienne

Ban đầu

Trực tuyến

11/08 - 02:00 O.lille vs Nantes

Ban đầu

Trực tuyến

11/08 - 02:00 Montperllier vs Stade Rennais

Ban đầu

Trực tuyến

11/08 - 02:00 Nice vs Amiens

Ban đầu

Trực tuyến

11/08 - 02:00 Olympique Marseille vs Stade De Reims

Ban đầu

Trực tuyến

11/08 - 02:00 Paris St. Germain vs O.nimes

Ban đầu

Trực tuyến

11/08 - 02:00 Stade Brestois 29 vs Toulouse

Ban đầu

Trực tuyến

11/08 - 02:00 Strasbourg vs Metz

Ban đầu

Trực tuyến

18/08 - 01:00 Metz vs Monaco

Ban đầu

Trực tuyến

18/08 - 01:00 Toulouse vs Dijon Fco

Ban đầu

Trực tuyến

18/08 - 01:00 O.lyon vs Angers

Ban đầu

Trực tuyến

18/08 - 01:00 Saint Etienne vs Stade Brestois 29

Ban đầu

Trực tuyến

18/08 - 01:00 O.nimes vs Nice

Ban đầu

Trực tuyến

18/08 - 01:00 Nantes vs Olympique Marseille

Ban đầu

Trực tuyến

18/08 - 01:00 Amiens vs O.lille

Ban đầu

Trực tuyến

18/08 - 01:00 G.bordeaux vs Montperllier

Ban đầu

Trực tuyến

18/08 - 01:00 Stade De Reims vs Strasbourg

Ban đầu

Trực tuyến

18/08 - 01:00 Stade Rennais vs Paris St. Germain

Ban đầu

Trực tuyến

25/08 - 01:00 Paris St. Germain vs Toulouse

Ban đầu

Trực tuyến

25/08 - 01:00 Amiens vs Nantes

Ban đầu

Trực tuyến

25/08 - 01:00 Dijon Fco vs G.bordeaux

Ban đầu

Trực tuyến

25/08 - 01:00 Angers vs Metz

Ban đầu

Trực tuyến

25/08 - 01:00 Monaco vs O.nimes

Ban đầu

Trực tuyến

25/08 - 01:00 Nice vs Olympique Marseille

Ban đầu

Trực tuyến

25/08 - 01:00 O.lille vs Saint Etienne

Ban đầu

Trực tuyến

25/08 - 01:00 Montperllier vs O.lyon

Ban đầu

Trực tuyến

25/08 - 01:00 Strasbourg vs Stade Rennais

Ban đầu

Trực tuyến

25/08 - 01:00 Stade Brestois 29 vs Stade De Reims

Ban đầu

Trực tuyến

01/09 - 01:00 Angers vs Dijon Fco

Ban đầu

Trực tuyến

01/09 - 01:00 Toulouse vs Amiens

Ban đầu

Trực tuyến

01/09 - 01:00 Stade De Reims vs O.lille

Ban đầu

Trực tuyến

01/09 - 01:00 Stade Rennais vs Nice

Ban đầu

Trực tuyến

01/09 - 01:00 Nantes vs Montperllier

Ban đầu

Trực tuyến

01/09 - 01:00 O.lyon vs G.bordeaux

Ban đầu

Trực tuyến

01/09 - 01:00 Olympique Marseille vs Saint Etienne

Ban đầu

Trực tuyến

01/09 - 01:00 O.nimes vs Stade Brestois 29

Ban đầu

Trực tuyến

01/09 - 01:00 Metz vs Paris St. Germain

Ban đầu

Trực tuyến

01/09 - 01:00 Strasbourg vs Monaco

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 01:00 Dijon Fco vs O.nimes

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 01:00 Nantes vs Stade De Reims

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 01:00 Montperllier vs Nice

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 01:00 Stade Brestois 29 vs Stade Rennais

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 01:00 Monaco vs Olympique Marseille

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 01:00 Saint Etienne vs Toulouse

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 01:00 O.lille vs Angers

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 01:00 G.bordeaux vs Metz

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 01:00 Amiens vs O.lyon

Ban đầu

Trực tuyến

15/09 - 01:00 Paris St. Germain vs Strasbourg

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 01:00 Stade De Reims vs Monaco

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 01:00 Metz vs Amiens

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 01:00 O.lyon vs Paris St. Germain

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 01:00 G.bordeaux vs Stade Brestois 29

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 01:00 Strasbourg vs Nantes

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 01:00 Olympique Marseille vs Montperllier

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 01:00 O.nimes vs Toulouse

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 01:00 Angers vs Saint Etienne

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 01:00 Stade Rennais vs O.lille

Ban đầu

Trực tuyến

22/09 - 01:00 Nice vs Dijon Fco

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 01:00 Monaco vs Nice

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 01:00 Stade Brestois 29 vs O.lyon

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 01:00 Nantes vs Stade Rennais

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 01:00 Paris St. Germain vs Stade De Reims

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 01:00 Saint Etienne vs Metz

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 01:00 Montperllier vs O.nimes

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 01:00 Dijon Fco vs Olympique Marseille

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 01:00 Toulouse vs Angers

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 01:00 O.lille vs Strasbourg

Ban đầu

Trực tuyến

26/09 - 01:00 Amiens vs G.bordeaux

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 01:00 Nice vs O.lille

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 01:00 G.bordeaux vs Paris St. Germain

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 01:00 Angers vs Amiens

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 01:00 Monaco vs Stade Brestois 29

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 01:00 Metz vs Toulouse

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 01:00 O.lyon vs Nantes

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 01:00 Strasbourg vs Montperllier

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 01:00 Olympique Marseille vs Stade Rennais

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 01:00 O.nimes vs Saint Etienne

Ban đầu

Trực tuyến

29/09 - 01:00 Stade De Reims vs Dijon Fco

Ban đầu

Trực tuyến

06/10 - 01:00 Stade Rennais vs Stade De Reims

Ban đầu

Trực tuyến

06/10 - 01:00 Dijon Fco vs Strasbourg

Ban đầu

Trực tuyến

06/10 - 01:00 Amiens vs Olympique Marseille

Ban đầu

Trực tuyến

06/10 - 01:00 Montperllier vs Monaco

Ban đầu

Trực tuyến

06/10 - 01:00 O.lille vs O.nimes

Ban đầu

Trực tuyến

06/10 - 01:00 Paris St. Germain vs Angers

Ban đầu

Trực tuyến

06/10 - 01:00 Toulouse vs G.bordeaux

Ban đầu

Trực tuyến

06/10 - 01:00 Stade Brestois 29 vs Metz

Ban đầu

Trực tuyến

06/10 - 01:00 Saint Etienne vs O.lyon

Ban đầu

Trực tuyến

06/10 - 01:00 Nantes vs Nice

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 01:00 Stade De Reims vs Montperllier

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 01:00 Angers vs Stade Brestois 29

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 01:00 Metz vs Nantes

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 01:00 Toulouse vs O.lille

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 01:00 Nice vs Paris St. Germain

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 01:00 G.bordeaux vs Saint Etienne

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 01:00 O.nimes vs Amiens

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 01:00 Olympique Marseille vs Strasbourg

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 01:00 O.lyon vs Dijon Fco

Ban đầu

Trực tuyến

20/10 - 01:00 Monaco vs Stade Rennais

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 01:00 Strasbourg vs Nice

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 01:00 Stade Rennais vs Toulouse

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 01:00 Saint Etienne vs Amiens

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 01:00 Stade Brestois 29 vs Dijon Fco

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 01:00 O.lyon vs Metz

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 01:00 Paris St. Germain vs Olympique Marseille

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 01:00 Nantes vs Monaco

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 01:00 Stade De Reims vs O.nimes

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 01:00 Montperllier vs Angers

Ban đầu

Trực tuyến

27/10 - 01:00 O.lille vs G.bordeaux

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 02:00 G.bordeaux vs Nantes

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 02:00 O.nimes vs Stade Rennais

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 02:00 Olympique Marseille vs O.lille

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 02:00 Saint Etienne vs Monaco

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 02:00 Metz vs Montperllier

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 02:00 Toulouse vs O.lyon

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 02:00 Dijon Fco vs Paris St. Germain

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 02:00 Angers vs Strasbourg

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 02:00 Amiens vs Stade Brestois 29

Ban đầu

Trực tuyến

03/11 - 02:00 Nice vs Stade De Reims

Ban đầu

Trực tuyến

10/11 - 02:00 Olympique Marseille vs O.lyon

Ban đầu

Trực tuyến

10/11 - 02:00 Montperllier vs Toulouse

Ban đầu

Trực tuyến

10/11 - 02:00 Nice vs G.bordeaux

Ban đầu

Trực tuyến

10/11 - 02:00 Monaco vs Dijon Fco

Ban đầu

Trực tuyến

10/11 - 02:00 Stade Rennais vs Amiens

Ban đầu

Trực tuyến

10/11 - 02:00 O.lille vs Metz

Ban đầu

Trực tuyến

10/11 - 02:00 Stade Brestois 29 vs Paris St. Germain

Ban đầu

Trực tuyến

10/11 - 02:00 Stade De Reims vs Angers

Ban đầu

Trực tuyến

10/11 - 02:00 Strasbourg vs O.nimes

Ban đầu

Trực tuyến

10/11 - 02:00 Nantes vs Saint Etienne

Ban đầu

Trực tuyến

24/11 - 02:00 Toulouse vs Olympique Marseille

Ban đầu

Trực tuyến

24/11 - 02:00 Paris St. Germain vs O.lille

Ban đầu

Trực tuyến

24/11 - 02:00 O.lyon vs Nice

Ban đầu

Trực tuyến

24/11 - 02:00 Stade Brestois 29 vs Nantes

Ban đầu

Trực tuyến

24/11 - 02:00 G.bordeaux vs Monaco

Ban đầu

Trực tuyến

24/11 - 02:00 Metz vs Stade De Reims

Ban đầu

Trực tuyến

24/11 - 02:00 Saint Etienne vs Montperllier

Ban đầu

Trực tuyến

24/11 - 02:00 Amiens vs Strasbourg

Ban đầu

Trực tuyến

24/11 - 02:00 Angers vs O.nimes

Ban đầu

Trực tuyến

24/11 - 02:00 Dijon Fco vs Stade Rennais

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 02:00 Strasbourg vs O.lyon

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 02:00 Stade De Reims vs G.bordeaux

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 02:00 Monaco vs Paris St. Germain

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 02:00 O.nimes vs Metz

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 02:00 Nantes vs Toulouse

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 02:00 Stade Rennais vs Saint Etienne

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 02:00 Olympique Marseille vs Stade Brestois 29

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 02:00 Montperllier vs Amiens

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 02:00 O.lille vs Dijon Fco

Ban đầu

Trực tuyến

01/12 - 02:00 Nice vs Angers

Ban đầu

Trực tuyến

05/12 - 02:00 Paris St. Germain vs Nantes

Ban đầu

Trực tuyến

05/12 - 02:00 G.bordeaux vs O.nimes

Ban đầu

Trực tuyến

05/12 - 02:00 Saint Etienne vs Nice

Ban đầu

Trực tuyến

05/12 - 02:00 Dijon Fco vs Montperllier

Ban đầu

Trực tuyến

05/12 - 02:00 Amiens vs Stade De Reims

Ban đầu

Trực tuyến

05/12 - 02:00 O.lyon vs O.lille

Ban đầu

Trực tuyến

05/12 - 02:00 Angers vs Olympique Marseille

Ban đầu

Trực tuyến

05/12 - 02:00 Stade Brestois 29 vs Strasbourg

Ban đầu

Trực tuyến

05/12 - 02:00 Toulouse vs Monaco

Ban đầu

Trực tuyến

05/12 - 02:00 Metz vs Stade Rennais

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 02:00 O.nimes vs O.lyon

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 02:00 Nice vs Metz

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 02:00 Montperllier vs Paris St. Germain

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 02:00 Stade Rennais vs Angers

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 02:00 Stade De Reims vs Saint Etienne

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 02:00 Nantes vs Dijon Fco

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 02:00 Strasbourg vs Toulouse

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 02:00 Olympique Marseille vs G.bordeaux

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 02:00 Monaco vs Amiens

Ban đầu

Trực tuyến

08/12 - 02:00 O.lille vs Stade Brestois 29

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 02:00 O.nimes vs Nantes

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 02:00 Saint Etienne vs Paris St. Germain

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 02:00 O.lyon vs Stade Rennais

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 02:00 Angers vs Monaco

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 02:00 G.bordeaux vs Strasbourg

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 02:00 Toulouse vs Stade De Reims

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 02:00 O.lille vs Montperllier

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 02:00 Metz vs Olympique Marseille

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 02:00 Amiens vs Dijon Fco

Ban đầu

Trực tuyến

15/12 - 02:00 Stade Brestois 29 vs Nice

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 02:00 Montperllier vs Stade Brestois 29

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 02:00 Dijon Fco vs Metz

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 02:00 Stade Rennais vs G.bordeaux

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 02:00 Strasbourg vs Saint Etienne

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 02:00 Monaco vs O.lille

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 02:00 Stade De Reims vs O.lyon

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 02:00 Nantes vs Angers

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 02:00 Nice vs Toulouse

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 02:00 Paris St. Germain vs Amiens

Ban đầu

Trực tuyến

22/12 - 02:00 Olympique Marseille vs O.nimes

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 02:00 Toulouse vs Stade Brestois 29

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 02:00 Amiens vs Montperllier

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 02:00 G.bordeaux vs O.lyon

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 02:00 Angers vs Nice

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 02:00 Stade Rennais vs Olympique Marseille

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 02:00 O.nimes vs Stade De Reims

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 02:00 Metz vs Strasbourg

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 02:00 Dijon Fco vs O.lille

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 02:00 Paris St. Germain vs Monaco

Ban đầu

Trực tuyến

12/01 - 02:00 Saint Etienne vs Nantes

Ban đầu

Trực tuyến

26/01 - 02:00 Stade Brestois 29 vs Amiens

Ban đầu

Trực tuyến

26/01 - 02:00 Monaco vs Strasbourg

Ban đầu

Trực tuyến

26/01 - 02:00 Olympique Marseille vs Angers

Ban đầu

Trực tuyến

26/01 - 02:00 Montperllier vs Dijon Fco

Ban đầu

Trực tuyến

26/01 - 02:00 Stade De Reims vs Metz

Ban đầu

Trực tuyến

26/01 - 02:00 Nantes vs G.bordeaux

Ban đầu

Trực tuyến

26/01 - 02:00 Nice vs Stade Rennais

Ban đầu

Trực tuyến

26/01 - 02:00 O.lyon vs Toulouse

Ban đầu

Trực tuyến

26/01 - 02:00 O.lille vs Paris St. Germain

Ban đầu

Trực tuyến

26/01 - 02:00 Saint Etienne vs O.nimes

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 02:00 Stade Rennais vs Nantes

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 02:00 Nice vs O.lyon

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 02:00 Dijon Fco vs Stade Brestois 29

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 02:00 O.nimes vs Monaco

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 02:00 Paris St. Germain vs Montperllier

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 02:00 Angers vs Stade De Reims

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 02:00 Strasbourg vs O.lille

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 02:00 Amiens vs Toulouse

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 02:00 G.bordeaux vs Olympique Marseille

Ban đầu

Trực tuyến

02/02 - 02:00 Metz vs Saint Etienne

Ban đầu

Trực tuyến

06/02 - 02:00 Nantes vs Paris St. Germain

Ban đầu

Trực tuyến

06/02 - 02:00 Toulouse vs Strasbourg

Ban đầu

Trực tuyến

06/02 - 02:00 Saint Etienne vs Olympique Marseille

Ban đầu

Trực tuyến

06/02 - 02:00 Stade De Reims vs Nice

Ban đầu

Trực tuyến

06/02 - 02:00 O.nimes vs Dijon Fco

Ban đầu

Trực tuyến

06/02 - 02:00 Montperllier vs Metz

Ban đầu

Trực tuyến

06/02 - 02:00 O.lille vs Stade Rennais

Ban đầu

Trực tuyến

06/02 - 02:00 Monaco vs Angers

Ban đầu

Trực tuyến

06/02 - 02:00 O.lyon vs Amiens

Ban đầu

Trực tuyến

06/02 - 02:00 Stade Brestois 29 vs G.bordeaux

Ban đầu

Trực tuyến

09/02 - 02:00 Stade Rennais vs Stade Brestois 29

Ban đầu

Trực tuyến

09/02 - 02:00 Paris St. Germain vs O.lyon

Ban đầu

Trực tuyến

09/02 - 02:00 Montperllier vs Saint Etienne

Ban đầu

Trực tuyến

09/02 - 02:00 Dijon Fco vs Nantes

Ban đầu

Trực tuyến

09/02 - 02:00 Angers vs O.lille

Ban đầu

Trực tuyến

09/02 - 02:00 Amiens vs Monaco

Ban đầu

Trực tuyến

09/02 - 02:00 Nice vs O.nimes

Ban đầu

Trực tuyến

09/02 - 02:00 Olympique Marseille vs Toulouse

Ban đầu

Trực tuyến

09/02 - 02:00 Metz vs G.bordeaux

Ban đầu

Trực tuyến

09/02 - 02:00 Strasbourg vs Stade De Reims

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 02:00 Amiens vs Paris St. Germain

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 02:00 G.bordeaux vs Dijon Fco

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 02:00 Stade Brestois 29 vs Saint Etienne

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 02:00 Nantes vs Metz

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 02:00 Toulouse vs Nice

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 02:00 O.lyon vs Strasbourg

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 02:00 Monaco vs Montperllier

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 02:00 O.lille vs Olympique Marseille

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 02:00 O.nimes vs Angers

Ban đầu

Trực tuyến

16/02 - 02:00 Stade De Reims vs Stade Rennais

Ban đầu

Trực tuyến

23/02 - 02:00 Metz vs O.lyon

Ban đầu

Trực tuyến

23/02 - 02:00 Stade Rennais vs O.nimes

Ban đầu

Trực tuyến

23/02 - 02:00 Nice vs Stade Brestois 29

Ban đầu

Trực tuyến

23/02 - 02:00 O.lille vs Toulouse

Ban đầu

Trực tuyến

23/02 - 02:00 Dijon Fco vs Monaco

Ban đầu

Trực tuyến

23/02 - 02:00 Saint Etienne vs Stade De Reims

Ban đầu

Trực tuyến

23/02