Bảng xếp hạng bóng đá giải chính

# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 senegal 5 4 8 13
2 madagascar 5 3 2 10
3 equatorial guinea 5 1 -5 3
4 sudan 5 1 -5 3
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 senegal 2 2 6 6
0 equatorial guinea 3 1 -1 3
0 madagascar 3 1 -1 4
0 sudan 2 0 -3 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 senegal 3 2 2 7
0 equatorial guinea 2 0 -4 0
0 madagascar 2 2 3 6
0 sudan 3 1 -2 3