Bảng xếp hạng bóng đá giải chính

# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 internacional rs 2 2 3 6
2 ca river plate (arg) 2 0 0 2
3 palestino 2 0 -1 1
4 alianza lima 2 0 -2 1
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 internacional rs 1 1 2 3
2 alianza lima 1 0 0 1
3 ca river plate (arg) 1 0 0 1
4 palestino 1 0 -1 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 internacional rs 1 1 1 3
2 ca river plate (arg) 1 0 0 1
3 palestino 1 0 0 1
4 alianza lima 1 0 -2 0