Bảng xếp hạng bóng đá giải chính

# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 internacional rs 4 3 4 10
2 ca river plate (arg) 4 1 3 6
3 palestino 4 1 1 4
4 alianza lima 4 0 -8 1
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 internacional rs 3 2 3 7
2 ca river plate (arg) 2 1 3 4
3 palestino 2 1 2 3
4 alianza lima 1 0 0 1
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 internacional rs 1 1 1 3
2 ca river plate (arg) 2 0 0 2
3 palestino 2 0 -1 1
4 alianza lima 3 0 -8 0