Bảng xếp hạng bóng đá giải chính

# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 alianza lima 0 0 0 0
1 ca river plate (arg) 0 0 0 0
1 internacional rs 0 0 0 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 alianza lima 0 0 0 0
1 ca river plate (arg) 0 0 0 0
1 internacional rs 0 0 0 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 alianza lima 0 0 0 0
1 ca river plate (arg) 0 0 0 0
1 internacional rs 0 0 0 0