Bảng xếp hạng bóng đá giải chính

# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 al wehdat jor 2 2 5 6
2 al-jaish sc (syr) 2 1 1 4
3 hilal al-quds 2 0 -4 1
4 nejmeh sc 2 0 -2 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 al wehdat jor 1 1 1 3
2 al-jaish sc (syr) 1 0 0 1
3 nejmeh sc 1 0 -1 0
4 hilal al-quds 1 0 -4 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 al wehdat jor 1 1 4 3
2 al-jaish sc (syr) 1 1 1 3
3 hilal al-quds 1 0 0 1
4 nejmeh sc 1 0 -1 0