Bảng xếp hạng bóng đá giải chính

# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 al-jaish sc (syr) 4 2 2 8
2 al wehdat jor 4 2 4 7
3 hilal al-quds 3 1 -1 4
4 nejmeh sc 3 0 -5 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 al-jaish sc (syr) 2 1 1 4
2 al wehdat jor 2 1 1 4
3 hilal al-quds 2 1 -1 3
4 nejmeh sc 1 0 -1 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 al-jaish sc (syr) 2 1 1 4
2 al wehdat jor 2 1 3 3
3 hilal al-quds 1 0 0 1
4 nejmeh sc 2 0 -4 0