Bảng xếp hạng bóng đá giải chính

# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 al zawraa 2 1 5 4
2 zob ahan isfahan fc 2 1 1 4
3 al-wasl fc 2 1 -4 3
4 al nassr 2 0 -2 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 al zawraa 1 1 5 3
2 al-wasl fc 1 1 1 3
3 zob ahan isfahan fc 1 0 0 1
4 al nassr 1 0 -1 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 zob ahan isfahan fc 1 1 1 3
2 al zawraa 1 0 0 1
3 al-wasl fc 1 0 -5 0
4 al nassr 1 0 -1 0