Bảng xếp hạng bóng đá giải chính

# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 zob ahan isfahan fc 3 2 3 7
2 al zawraa 3 1 2 4
3 al-wasl fc 3 1 -6 3
4 al nassr 3 1 1 3
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 al zawraa 1 1 5 3
2 al nassr 2 1 2 3
3 al-wasl fc 2 1 -1 3
4 zob ahan isfahan fc 1 0 0 1
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 zob ahan isfahan fc 2 2 3 6
2 al zawraa 2 0 -3 1
3 al-wasl fc 1 0 -5 0
4 al nassr 1 0 -1 0