Bảng xếp hạng bóng đá giải chính

# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 zob ahan isfahan fc 4 3 5 10
2 al nassr 4 2 2 6
3 al zawraa 4 1 1 4
4 al-wasl fc 4 1 -8 3
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 zob ahan isfahan fc 2 1 2 4
2 al zawraa 2 1 4 3
3 al nassr 2 1 2 3
4 al-wasl fc 2 1 -1 3
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 zob ahan isfahan fc 2 2 3 6
2 al nassr 2 1 0 3
3 al zawraa 2 0 -3 1
4 al-wasl fc 2 0 -7 0